Ochrana osobních údajů

V případě objednání knihy Fotbalové stadiony na stránkách www.fotbalovestadiony.cz a www.kniha.fotbalovestadiony.cz, provozované firmou VS-NETCOM s.r.o., IČ: 268 31 449, se sídlem Oprechtice 15, Paskov 739 21, musí zájemce o knihu vyplnit a odeslat objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje osobní údaje zájemce o knihu (jméno, příjmení, e-mail a adresa), které jsou po jeho odeslání zpracovány a zaslány na e-mail provozovatele stránek (kniha@fotbalovestadiony.cz) za účelem zaslání objednané knihy.

Zpracované osobní údaje zájemce o knihu jsou uchovány v uvedené e-mailové schránce po dobu 5 let a chráněny před případným zneužitím heslem, antivirovým programem. Provozovatel je povinen po vyzvání zájemcem o knihu, ke smazání jeho osobních údajů, bez prodlevy tyto údaje z e-mailové schránky vymazat. Provozovatel se zavazuje osobní údaje zájemce o knihu použít pouze za účelem kontaktování samotného zájemce a zaslání knihy na požadovanou adresu.

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě objednávky. Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Data zájemce nejsou automatickým způsobem analyzována. Zájemce má právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domnívá, že zpracování není v pořádku. Také může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) zákon č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační spolčenosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.